Echo

Iedere zwangere heeft recht op een aantal echo’s in haar zwangerschap. Dit zijn de termijnecho en het Structureel Echoscopisch Onderzoek rond 20 weken zwangerschap. Daarnaast kan je een extra echo krijgen op indicatie van de verloskundige, bijvoorbeeld als ze twijfelt over de groei of de ligging van je kindje. Al deze echo’s worden vergoed door de verzekering.

Daarnaast is er ook een echo die deel uitmaakt van prenatale screening, de combinatietest/ nekplooimeting. Deze wordt aan elke zwangere aangeboden, maar wordt niet vergoed door de verzekering. Je bent vrij in je keuze, de verloskundige zal je over deze combinatietest counselen en antwoord geven op al je vragen.

Bij Femme-Amsterdam krijg je meerde echo’s aangeboden. Deze zijn er vooral op gericht om de groei van je kind te vervolgen. Dit wijkt af van de standaard verloskundige zorg in Nederland. Wij zijn van mening dat we doormiddel van echografie in combinatie met uitwendig onderzoek de groei van je kind beter in de gaten kunnen houden. Het opsporen van groeivertraging bij een kind is een van de belangrijkste taken van de verloskundige. Jaarlijks wordt 10% van de kinderen geboren met een laag geboortegewicht. Deze kinderen hebben een verhoogde kans op perinatale morbiditeit (ziekte)en mortaliteit(sterfte). Naast het meten van de groei nemen we ook ruim de tijd om je kind mooi in beeld te krijgen zodat je ook zelf de ontwikkeling kan volgen.

Hieronder worden eerst de standaard medische echo’s beschreven. Daarna volgt informatie over de extra echo’s die je bij Femme-Amsterdam krijgt aangeboden.

Standaard Medische Echo's

Standaard Medische Echo's

Extra Echo's Bij Femme-Amsterdam

Extra echo’s