Extra echo's

Vroege echo, 7-8 weken
Bij deze vroege echo kan gezien worden of de zwangerschap op de goede plek zit, namelijk in de baarmoeder. Ook kan er gezien worden of je zwanger bent van een eenling of meerling. Daarnaast kijken we of het hart van je kindje klopt. Indien een kindje van acht weken hartactie heeft, dan daalt de kans op een miskraam van 10% naar 2%. Tot slot bekijken we de baarmoeder en eierstokken om te checken of er ook myomen(vleesbomen) of cystes aanwezig zijn.

De reden dat we deze echo aanbieden is vooral ter geruststelling. De kans op een miskraam daalt aanzienlijk bij positieve hartactie. Daarnaast is het belangrijk dat de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt.

Geslachtsbepaling,  vanaf 14 weken
Bij deze termijn kan het geslacht van je kindje worden bepaald. Het is natuurlijk vrijblijvend of je dit wilt weten. Daarnaast zullen we kijken of je kindje blaas en maagvulling heeft en of alle structuren van het lichaam, zover we kunnen beoordelen, er normaal uitzien.

Pretecho 3D/4D HD live, 28 weken
Deze pretecho bieden we aan, omdat je vaak nieuwsgierig bent naar hoe je kindje eruit ziet. Ons echoapparaat, Voluson E6, is het meest geavanceerde echoappraat, dus de beelden zijn heel nauwkeurig met een hoge resolutie. De beelden zijn verbazingwekkend echt, gelaatstrekken kunnen gezien worden en tenen en vinger geteld. Naast de standaard foto’s die je mee krijgt, wordt de echo ook vastgelegd op een DVD zodat je deze thuis opnieuw kunt bekijken. Zie voor meer informatie en afbeeldingen kopje (pret)echo.

Biometrie/groeiecho, 24, 31, 33, 35 weken
Het opsporen van groeivertraging bij een kind is een van de belangrijkste taken van de verloskundige. Jaarlijks wordt 10% van de kinderen geboren met een laag geboortegewicht.  Deze kinderen hebben een verhoogde kans op perinatale morbiditeit (ziekte)en mortaliteit(sterfte). Uit onderzoek blijkt dat het huidige systeem in de Nederlandse verloskunde niet voldoet om de foetale groeivertraging op te sporen, veel groei vertraagde kindjes worden met alleen op de hand voelen gemist. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt in kinderen die in aanleg klein zijn of kinderen die door een groeivertraging klein zijn.  Zie voor actueel onderzoek kopje Actueel/nieuws. De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen) heeft daarom in maart 2013 een nieuwe richtlijn uitgebracht om uitwendig onderzoek nauwkeuriger te maken en te individualiseren. Bij Femme-Amsterdam hanteren wij deze nieuwe richtlijn. Daarnaast controleren we de groei van je kindje extra door deze, naast het uitwendig onderzoek, echoscopisch te bepalen. De groei van je kindje wordt tijdens deze echo’s gemeten aan de hand van deze standaardmetingen:

  • BPD: Afstand tussen de oren
  • HC: Schedelomtrek
  • AC: Buikomtrek
  • FL: Lengte van het bovenbeen
  • AFI: Hoeveelheid vruchtwater

Deze metingen worden uitgezet in een curve, waarin de groeilijn van je kindje wordt bijgehouden. Op deze manier is te zien of de groei binnen de gemiddelden valt en je kindje groeit in zijn/haar curve. Door deze curve bij te houden kan groeivertraging worden opgespoord. Ook zullen kinderen die groot zijn en boven de curve uitgroeien opgespoord worden, wat reden is voor verder onderzoek

Liggingsecho en vruchtwatermeting, 37 weken (evt herhaling bij 38, 39 weken)
Vanaf 36/37 weken zwangerschapsduur is het belangrijk om te weten hoe je kindje ligt. Voor een vaginale bevalling is het namelijk gunstig als je kindje met het hoofd naar beneden ligt. Vandaar dat we dit controleren als je bijna gaat bevallen zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan tijdens de bevalling. (Met alleen uitwendig onderzoek wordt namelijk 10% van de stuitliggingen gemist.) Je kindje is nu te groot om nauwkeurig te meten. Vandaar dat we bij deze termijn geen standaard biometrie/groeiecho meer doen tenzij daar reden voor is omdat het kindje in eerdere echo’s al wat klein bleek bijvoorbeeld. Echter meten we wel de AFI, hoeveelheid vruchtwater, deze geeft namelijk informatie over het functioneren van de placenta.

Vruchtwatermeting, 40 en 41 weken
Bij deze termijn meten we de hoeveelheid vruchtwater omdat deze informatie geeft over het functioneren van de placenta.