Samenwerking

Femme-Amsterdam werkt samen met het alle ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelveen. Als je onze cliënt bent, kan je thuis bevallen, maar ju kunt ook met ons bevallen in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, lokatie West en lokatie Oost, in het UMC; lokatie VUmc en lokatie AMC, BovenY ziekenhuis en Amstelland ziekenhuis. Daarnaast hebben we contact met je huisarts en andere medische hulpverleners zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut en de kraamzorg.

Indien na een echo verder onderzoek nodig is in een derdelijns centrum dan zullen we je verwijzen naar het UMC, lokatie VUmc. Bij deze lokatie zijn we tevens aangesloten om de kwaliteit van onze echo’s waar te borgen.