Structureel echoscopisch onderzoek

Wat is de 20-weken echo?
De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

Open rug;
Open schedel;
Waterhoofd;
Hartafwijkingen;
Breuk of gat in het middenrif;
Breuk of gat in de buikwand;
Ontbreken of afwijken van de nieren;
Ontbreken of afwijken van botten;
Afwijkingen aan armen of benen.
De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van uw kind.

Het onderzoek
De 20-weken echo is in principe een echo via je buik. Het onderzoek duurt tussen de 30-45 minuten.

Het tijdstip
De 20 weken echo wordt gemaakt als je rond de 20 weken zwanger bent. De ideale termijn ligt tussen de 19 en de 20 weken.

De uitslag
Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. De echoscopist zal je kindje zo goed mogelijk screenen en je informeren indien bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. Je krijgt dit direct tijdens de echo te horen. Bij het vermoeden op een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal je een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met je verloskundige. Meestal is de eerste stap een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Dit gebeurt dan in het UMC, locatie VUmc of AMC. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. In geval van verwijzing blijft je eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90%. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25-50%, afhankelijk van de ernst van de afwijking. De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

meer lezen: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Twintig_wekenecho